Kulturní večer ve vile Tugendhat, 6. června 2012

Nehmotná tělesa: Mies van der Rohe a baroko

přednáší
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A., Filozofická fakulta UK v Praze

na klavír zahraje
Jana Chaudhuri, laureátka klavírních soutěží

6. června 2012 v 18.00 hod.

Pro účastníky možnost prohlídky vily Tugendhat
od 17.00 a od 17.30 hod.
Vila Tugendhat, Černopolní 45, Brno

Na Vaši účast se těší
Společnost pro vědy a umění a Vila Tugendhat
 | Pozvánka (PDF) |