HEJ MISTŘE! 3. ledna 2018

Přijďte s námi oslavit konec vánočního času

Pražská skupina Společnosti pro vědy a umění

zve své členy i další zájemce
na koncertní provedení vánoční mše
Jakuba Jana Ryby

HEJ, MISTŘE

které se koná dne 3. ledna 2018 v 17.00 hodin
chrám sv. Vojtěcha
Praha 1, Pštrossova ul.

Vystoupí sbor GAUDIUM
pod vedením sbormistra ing. Vladislava Součka a sólisté

Vstupné dobrovolné bude použito na opravu varhan chrámu sv. Vojtěcha