HEJ MISTŘE, 3. ledna 2014

Společnost pro vědy a umění zve své členy i další zájemce
na koncertní provedení vánoční mše Jakuba Jana Ryby

HEJ, MISTŘE

které se koná dne 3. ledna 2014 v 17.00 hodin
v chrámu sv. Vojtěcha
Praha 1, Pštrossova ul.

Vystoupí sbor GAUDIUM
pod vedením sbormistra ing. V. Součka
a sólisté:
Lucie Hájková (soprán)
Michaela Kapustová (alt)
Martin Slavík (tenor)
Jan Morávek (bas)
Martin Moudrý (varhany)

Vstupné dobrovolné, bude použito na opravu varhan chrámu sv. Vojtěcha