Podvečery Pražské skupiny SVU

Podvečery se konají v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 v místnosti č. 205 nebo č. 206, 2. patro, vždy od 17:00 každý druhý čtvrtek v měsíci. Vstup na přednášky je volný, hosté jsou vítáni.

2019
9. května 2019 – prezentace nové publikace Dany Seidlové: Švýcarské etudy (179. podvečer)
11. dubna 2019 – přednáška Prof. Eduarda Zvěřiny M.D., Ph.D., FCMA: Operace mozku a nervů. Co dnes umí a neumí neurochirurgie.
7. března 2019 – přednáška Monica Bubna-Litic: Beuronské umění (přednáška byla pořádána společně s Evropským kulturním klubem na kterou dne 2. 5. 2019 navazovala komentovaná prohlídka kostela zvěstování Panně Marii při klášteře sv. Gabriela v Holečkově ulici v Praze na Smíchově)
14. února 2019 – přednáška Anny Jaegerové: Albín Polášek – český rodák, americký sochař
10. ledna 2019 – přednáška PhDr. Martina Nekoly, PhD.: Československý exil po roce 1948

2018
10. května 2018 – prof. Radoslav Kvapil: Antonín Dvořák slovem, hudbou a zpěvem
12. dubna 2018 – Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.: OSUDOVÉ OSMIČKY Z POHLEDU ČESKÉ ŠLECHTY
8. března 2018 – Šimon Müller: NOBELISTÉ Z OBORU EKONOMIE
8. února 2018 – RNDr. Jiří Grygar, CSc.: PRAŽŠTÍ EXULANTI TYCHO BRAHE A JOHANNES KEPLER
11. ledna 2018 – RNDr. Jiří Jindra, CSc.: Nobelisté – rodáci z Česka

2017
14. prosince 2017 – prof. Radoslav Kvapil: Hudba srdce – Mazurky F. Chopina
9. března 2017 – Šimon Müller: Trendy v současném účetnictví
9. února 2017 – PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.: Václav Havel jako dramatik
12. ledna 2017 – přednáška Šimona Müllera: IFRS versus U.S. GAAP

2016
23. listopadu 2016 – Klavírní koncert Radoslava Kvapila: Poetické nálady Antonína Dvořáka a Tři české tance Bohuslava Martinů
14. dubna 2016 – Doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc.: Exilem nezlomení!
10. března 2016 – Prof. PhDr. Alena Morávková: Prezentace publikací Pražské skupiny SVU
11. února 2016 – PhDr. Bohdan Zilynskyj, PhD.: Vnímání Ukrajiny v českém prostředí v letech 1918 – 1948
14. ledna 2016 – PhDr. Karel Svoboda: Historická politika jako politický nástroj v současném Rusku

2015
10. prosince 2015 – prof. Radoslav Kvapil: Ryzí romantik – setkání s hudebními ukázkami věnováno baladám F. Chopina
8. října 2015 – prof. Bronislava Volková: Vzpomínky moře – čtení z básní a vlastních koláží.
9. dubna 2015 – prof. Bronislava Volková: Exil psychologický, kulturně-historický, duchovní.
12. března 2015 – prof. Zdeněk V. David: T. G. Masaryk z pohledu J. Patočky.
12. února 2015 – Dr. Ladislavy Chateau: CO ZBYLO Z VICHY, Z REŽIMU MARŠÁLA PÉTAINA DO DNEŠNÍCH DNŮ…

2014
13. listopadu 2014 – PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. a Prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.: ROK ZÁZRAKŮ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ. DOMÁCÍ A MEZINÁRODNÍ SOUVISLOSTI ROKU 1989
9. října 2014 – přednáška Marka Vinkláta: POČÁTKY ŽIDOVSKÉ MAGIE A JEJÍ NEJSTARŠÍ DOKLADY
10. dubna 2014 – přednáška Prof. MUDr. Ivo Hány, CSc.: EDVARD BENEŠ – SOCIOLOG, DIPLOMAT A STÁTNÍK EVROPSKÉHO FORMÁTU
13. března 2014 – přednáška Dr. Petra Feyfara: KONEC MASOPUSTU V BAZILEJI
14. února 2014 – přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc.: POKROKY ASTRONOMIE A VÝZKUMU KOSMU
9. ledna 2014 – přednáška Prof. PhDr. Rostislava Šváchy, CSc.: DESAKRALIZACE SOKOLOVEN

2013
12. prosince 2013 – přednáška s ukázkami Prof. Radoslava Kvapila: APASSIONATA L. VAN BEETHOVENA
11. dubna 2013 – beseda dr. Janem Šulcem: O současné nakladatelské praxi a vydávání knih v ČR
14. března 2013 – prof. Zdeněk V. David: přednáška Myšlenky T. G. Masaryka a V. Havla, prezentace jeho publikace Nalezení střední cesty
14. února 2013 – Doc. PhDr. Jiřím Pechar: Život na hraně
10. ledna 2013 – Michal Přibáň: Dva Vlachové, dva osudy

2012
13. prosince 2012 – přednáška s ukázkami Prof. Radoslava Kvapila: Beethovenova Valdštejnská sonáta.
8. listopadu 2012 – přednáška Prof. PhDr. Aleny Morávkové: Deníky Mistra a Markétky. Deníky M. a J. Bulgakovových.
11. října 2012 – Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc. a PhDr. Antonín Kostlán, CSc.: Sto českých vědců v exilu.
12. dubna 2012 – Mgr. Dagmar Krejčí: Dějiny hudby začínají v Sumeru!
8. března 2012 – Prof. Radoslav Kvapil: Jan Hugo Voříšek. Mezi Beethovenem a Schubertem.
9. února 2012 – Ing. RNDr. Václav Němec, CSc.: Klavír v životě Bedřicha Smetany.
12. ledna 2012 – setkání s hercem Josefem Somrem.

2011
8. prosince 2011 – RNDr. Jan Králík, CSc.: Česká kvantitativní lingvistika a nejen ona.
10. listopadu 2011 – RNDr. Mgr. Jiří Jindra, CSc.: Čeští a slovenští chemici v exilu.
13. října 2011 – Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová s hudebními ukázkami: Historie Stabat mater Antonína Dvořáka.
14. dubna 2011 – doc. PhDr. Francis D. Raška, PhD., Katedra amerických studií FSV UK: Československý exil po roce 1968 a lidská práva.
10. března 2011 – Mgr. Lucie Jirásková, Český egyptologický ústav FF UK: Nejnovější výzkumy v Abusíru.
10. února 2011 – Prezentace publikace prof. PhDr. Bohuslavy Bradbrookové: Británie – můj osud.
13. ledna 2011 – Prof. Rostislav Švácha: Polička Bohuslava Martinů (z hlediska architektury).

2010
8. prosince 2010 – Přednáška prof. Radoslava Kvapila: Jubilanti (F. Chopin, R. Schumann, V. Novák) – s hudebními ukázkami.
13. listopadu 2010 – Přednáška PhDr. Karolíny Slámové: Prof. PhDr. Igor Hájek, přední český anglista ve Velké Británii.
14. října 2010 – Přednáška prof. PhDr. Jarmily Gabrielové: Folklórní podněty v díle Bohuslava Martinů.
11. března 2010 – Přednáška prof. Ivana Rašky a Prof. Ivo Hána: Prof. Dr. Karel Raška.
11. února 2010 – Přednáška prof. PhDr. Jiřího Pehe: Česká politika v evropském kontextu.
14. ledna 2010 – Prezentace pamětí prof. PhDr. Zdenka Slouky  Jdi po skryté stopě.

2009
10. prosince 2009 – Prezentace nových odborných publikací prof. Dr. Jiřího Marvana.
12. listopadu 2009 – Přednáška prof. Radoslava Kvapila: Znovuvzkříšený Vítězslav Novák, spojeno s klavírními ukázkami.
8. října 2009 – Přednáška PhDr. Otakara Hulce: Aktuální situace v jihoafrickém regionu.
9. dubna 2009 – Dr. Olga Pujmanová: Doktor Jan Jíra a jeho osud.
12. března 2009 – Setkání s Jiřím Dědečkem, předsedou PEN klubu.
12. února 2009 – Setkání s Prof. Zdenkem Sloukou.
15. ledna 2009 – Dr. Zuzana Skálová: 2000 let ikonopisu ve starém Egyptě.

2008
11. prosince 2008 – Setkání s Prof. Milošem Horanským, režisérem a básníkem. Hosté: Prof. Ilja Hurník a herec Bořivoj Navrátil.
13. listopadu 2008 – Setkání s autorem knihy o hanse a námořním obchodě Ing. Alexandrem Zimákem.
9. října 2008 – Promítání filmu režiséra Miloše Zábranského.
15. května 2008 – Setkání se spisovatelem Romanem Rážem.
10. dubna 2008 – Meda Mládková: České výtvarné umění v zahraničí.
13. března 2008 – PhDr. Světlana Čmejrková (Ústav pro jazyk český AVČR): Dynamika současné češtiny.
14. února 2008 – Radoslav Kvapil: České tance Bedřicha Smetany. Přednáška s ukázkami.
10. ledna 2008 – Setkání se spisovatelem Ivanem Klímou.

2007
13. prosince 2007 – Dr. Josef Hrnčíř: V hudbě život Čechů. S hudebními ukázkami.
8. listopadu 2007 – Dr. Svatava Raková: Vědecké společnosti 17. a 18. století. V rámci týdne vědy.
9. října 2007 – Prof. Pavel Jurkovič: Na cestách k hudbě a s hudbou.
10. dubna 2007 – RNDr. Jiří Jindra: Laureáti Nobelových cen v oboru chemie, fyzika, medicína.
8. března 2007 – PhDr. Jiřina Rybáčková: Americké národní parky. Spojeno s promítáním.
8. února 2007 – Setkání se spisovatelem Jáchymem Topolem.
11. ledna 2007 – Prof. P. Hrubý: Jak vznikl exilový časopis Skutečnost; Dr. Zdeněk Pousta: O knihách vydaných Karlovou Univerzitou.

2006
14. prosince 2006 – Prof. R. Kvapil: Zmizelá hvězda v Trojhvězdí (Zdeněk Fibich). S ukázkami z klavírního díla Z. Fibicha.
9. listopadu 2006 – Dr. J. Hrnčíř: Symfonický orchestr, jeho složení a společenský význam. S ukázkami z tvorby Rožmberské kapely.
12. října 2006 – Setkání se spisovatelkou, filmovou scénáristkou a autorkou rozhlasových her Danielou Fischerovou.

2005
13. ledna 2005 – Pocta mladých pěvců A. Dvořákovi. Prezentace publikací členů Pražské skupiny SVU, prof. Dr. J. Marvana a doc. Dr. A. Morávkové.

2004
9. prosince 2004 – přednáška Dr. Josefa Hrnčíře: Rožmberská kapela (doprovázeno ukázkami skladeb na historických nástrojích)
11. listopadu 2004 – přednáška PhDr. Jiřího Beneše z Ústavu pro klasická studia AVČR: Křiky Eliášovy, poslední nedokončené dílo J. A. Komenského
14. října 2004 – Pocta mladých pěvců A. Dvořákovi (k Roku české hudby); setkání se spisovatelem Ivanem Binarem, předsedou Obce spisovatelů.
8. dubna 2004 – J. Kasl – Vstup ČR do EU
11. března 2004 – Radoslav Kvapil – Antonín Dvořák s ukázkami jeho tvorby
12. února 2004 – Miloš Urban, spisovatel – beseda
8. ledna 2004 – Doc. R. Švácha – Současné myšlení českých architektů

2003
11. prosince 2003 – Jaroslav Šedivý – 4 epizody ze současné zahraniční politiky
13. listopadu 2003 – Dr. J. Hrnčíř, muzikolog – Josef Suk
9. října 2003 – PhDr. Lubomír. Konečný, ředitel Ústavu dějin umění AV ČR – Co je emblém?
15. května 2003 – Přednáška dr. O. Hulce: Literární scéna Jižní Ameriky
11. dubna 2003 – Setkání s prof. dr. F. Janouchem a beseda na téma Nadace Charty 77 a Nobelova cena pro J. Seiferta.
13. března 2003 – Setkání se spisovatelem I. Klímou a beseda o jeho monografii Karel Čapek.
13. února 2003: Úspěchy AV ČR v oblasti historických věd (přednáška dr. J. Jindry) a Ruská klasika na současných českých scénách (přednáška doc. dr. A. Morávkové)
9. ledna 2003 – Setkání s P. Hůlovou – mladou autorkou úspěšného románu “Paměť mojí babičce” (spojeno s vystoupením mladých pěvců)

2002
12. prosince 2002 – Leoš Janáček – skladatel roku 0 (podvečer s R. Kvapilem, doprovázeno ukázkami z tvorby L. Janáčka)
14. listopadu 2002 – Seznámení s antologií “Chuť ztraceného domova” – recitace básní v podání D. Fialkové, L. Benešové a K. Urbánka. Uvádí doc. dr. A. Morávková a v úvodu koncertují mladí pěvci z pražské konzervatoře.
10. října 2002 – Je člověk dobrý nebo špatný (od Platona k Masarykovi) – přednáška dr. Petra Hrubého
9. května 2002 – Prof. J. Čechura: Mýtus roku 1680 v českých dějinách
11. dubna 2002 – Podvečer s mladými filmaři z FAMU
14. března 2002 – Dr. Petr Spielman: Tanec smrti v evropské malbě
14. února 2002 – Pocta Fr. Halasovi (D. Fialková a mladí konzervatoristé)
10. ledna 2002 – Setkání s režisérem Davidem Radokem

2001
13. prosince 2001 – Programní hudba – cesta do pekel? (klavírní recitál R. Kvapila)
8. listopadu 2001 – Pocta Jaroslavovu Seifertovi – recitace v podání R. Pellara a H. Kofránkové a koncert pěveckého oddělení pražské konzervatoře.
11. října 2001 – Přednáška prof. Petra Hrubého: Z archivů – Australan Ian Milner, agent STB na Karlově univerzitě v letech 1950-68.
10. května 2001 – Představení D. Fialkové a L. Benešové: “Vzpomeňte na mě, až umřu …” (kompozice z korespondence S. Tolsté)
12. dubna 2001 – Setkání se spisovatelem J. Stránským, předsedou české sekce PENklubu
8. března 2001 – prof. T. Halík: Duchovní hodnoty a současná společnost
8. února 2001 – doc. J. Halík: Soudobá pražská architektura
11. ledna 2001 – Dr. J. Velemínský: J. G. Mendel

2000
14. prosince 2000 – R. Kvapil: Zapomenutý velikán české hudby 20. stol. – Viktor Ullmann
7. listopadu 2000 – dr. Vilém Herold: Jan Hus, kacíř, světec nebo reformátor?
12. října 2000 – doc. dr. A. Morávková: Josef Topol a současné české divadlo
11. května 2000 – Setkání se spisovatelem A. Klimentem
13. dubna 2000 – Setkání s herečkou V. Chramostovou nad jejími memoáry
9. března 2000 – Setkání s grafikem K. Teissigem
10. února 2000 – Přednáška ředitele muzea v Bochumi P. Spielmanna o W. Nowakovi a jeho žácích (spojeno s ukázkami)

1999
9. prosince 1999 – Setkání se spisovatelem Ivanem Klímou
11. listopadu 1999 – přednáška klavírního virtuóza R. Kvapila na téma: Proč Janáček nehodil svou klavírní sonátu do Vltavy?
14. října 1999 – Setkání se sochařem O. Zoubkem
13. května 1999 – podvečer klavírního virtuóza R. Kvapila na téma Chopinův vztah k české hudbě, k A. Dvořákovi a B. Smetanovi
8. dubna 1999 – setkání s malířem O. Kulhánkem
11. března 1999 – setkání se spisovatelkou E. Kantůrkovou
11. února 1999 – setkání s hercem a zpěvákem R. Pellarem
14. ledna 1999 – přednáška a projekce A. Hnízdila: Lidská energie v prostoru