Výbor skupiny

Předseda:

Karel Pokorný

Tisk:

Jitka Scholz

Technická podpora:

Rostislav Štěpánek