Výbor skupiny

Předseda: Ing. Ladislav Pavlík

Místopředsedkyně: Eliška Cikl

Jednatel : Karel Pokorný

Pokladník: Ing. Alena Mikešová

Zapisovatelka : Gudrun Heißig

Tisk: Jitka Scholz

Rozhlas: Blanka Fajkusová

Technik a fotograf: Rostislav Stepanek