Literárně hudební podvečer, 30. 11. 2011

slavnostní literárně hudební podvečer věnovaný životnímu jubileu
prof. MUDr. Pavla Braveného, CSc., významného českého fyziologa

literární přednes: Naďa Kovářová, herečka brněnských divadel
na klavír zahraje: Jakub Sládek, laureát klavírních soutěží
Zaznějí skladby L. Janáčka, F. Chopina, F. Liszta a S. Prokofjeva

30. listopadu 2011 v 17.00 hodin, Přednáškový sál Dietrichsteinského paláce
Moravského zemského muzea v Brně, Zelný trh 8

Na Vaši účast se těší
Československá společnost pro vědy a umění a Moravské zemské muzeum
Pozvánka (PDF) | Invitation (PDF)