Duben 2008 – Americké jaro

Dne 10. dubna 2008 zúčastnila se naše skupina zahajovacího koncertu projektu “Americké jaro” v Brně. Latica Honda- Rosenberg hrála Koncert D dur pro housle a orchestr op.35 Ericha Wolfganga Korngolda. Symfonický orchestr Filharmonie Brno dirigoval Petr Altrichter.

Program koncertu tvořily skladby amerických autorů: Samuela Barbera, Leonarda Bernsteina a Georga Gershwina. Gratulace od SVU ve formě kytice s logem SVU. Úvodní projev měl pan Radoslav Kvapil, jako hlavní organizátor a předseda Dvořákovy společnosti.

Kromě zahajovacího koncertu v Janáčkově divadle konalo se v Jihomoravských městech celkem 52 koncertů v průběhu jednoho týdne. Naše SVU skupina pomohla zorganizovat koncert v Kamenici nad Lípou v Kraji Vysočina. Ve zdejším kostelíku, kam se vešlo přes 100 lidí, koncertovala paní Joan DeVee Dixon, profesorka varhanní hry na Frostburg State University v Marylandu.