Duben 2008 – Americké jaro

Dne 10. dubna 2008 zúčastnila se naše skupina zahajovacího koncertu projektu “Americké jaro” v Brně. Latica Honda- Rosenberg hrála Koncert D dur pro housle a orchestr op.35 Ericha Wolfganga Korngolda. Symfonický orchestr Filharmonie Brno dirigoval Petr Altrichter.

Program koncertu tvořily skladby amerických autorů: Samuela Barbera, Leonarda Bernsteina a Georga Gershwina. Gratulace od SVU ve formě kytice s logem SVU. Úvodní projev měl pan Radoslav Kvapil, jako hlavní organizátor a předseda Dvořákovy společnosti.

Kromě zahajovacího koncertu v Janáčkově divadle konalo se v Jihomoravských městech celkem 52 koncertů v průběhu jednoho týdne. Naše SVU skupina pomohla zorganizovat koncert v Kamenici nad Lípou v Kraji Vysočina. Ve zdejším kostelíku, kam se vešlo přes 100 lidí, koncertovala paní Joan DeVee Dixon, profesorka varhanní hry na Frostburg State University v Marylandu.

Únor 2008 – Kjógen po česku

Dne 5. února 2008 pořádala Brněnská skupina spolu s Japonským akademickým klubem přednášku pod názvem “Česká zkušenost s japonským kjógenem aneb kjógen po česku”, kterou odpřednášel pan Mgr. Igor Dostálek, asistent Dramatické fakulty JAMU v Brně. Podával se japonský čaj jako součást ukázky Slavnosti čaje. A suši.

Dne 21. 2. byli jsme pak pozváni na představení divadel Kjogen. Byli to herci divadel Kjogen z Japonska a Brna, protože pouze zde se divadlo Kjogen systematicky a oficiálně vyučuje.