Poslednú sobotu v máji, 27.5. budeme mať literárne poobedie, poslednú sobotu v septembri, 30.9. sa môžeme tešiť na prednášku česko-britského univerzitného profesora psychológie Petra Hájka.