The 29th SVU World Congress | Prague, July 10–12, 2018

Marking the Sixty Years of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences,
commemorating the
Centennial of the First Czechoslovak Republic
and celebrating
100 YEARS OF CZECH-AMERICAN FRIENDSHIP

under the auspices of the
President of the Czech Senate
and of the
President of The Czech Academy of Sciences

organized by SVU in collaboration with the Metropolitan University Prague and the SVU Praha Chapter,
with the key social events sponsored by the Standing Senate Commission on Compatriots Living Abroad,
supported by U.S. Embassy Prague,
the Czech Senate,
and the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic


Projekt je podpořený grantem Velvyslanectví USA v Praze.
Projekt je podpořený grantem Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
Společenské části kongresu*) jsou pořádány Stálou komisí Senátu pro krajany žijící v zahraničí.

PROGRAM IN DETAIL (PDF DOWNLOAD)