O nás

Pražská skupina Společnosti pro vědy a umění byla založena na základě souhlasu ústředí Společnosti v roce 1992. Jejím prvním předsedou byl prof. Ing. Rudolf Zahradník DrSc. V současnosti místní skupina v Praze sdružuje přes 50 vlastních členů a funguje autonomně jako zapsaný spolek podle předpisů ČR. Pražská skupina SVU pořádá přednáškové podvečery v budově Akademie věd ČR a kulturní akce, a také uděluje ocenění významným osobnostem české kultury a vědy. Podrobněji viz rubrika Činnost Pražské skupiny SVU.

Společnost pro vědy a umění (SVU) je český název mezinárodní neziskové organizace registrované ve Washingtonu DC, která má za cíl spojovat příznivce českého a slovenského intelektu ve světě, a která podporuje mezinárodní spolupráci v kultuře, vědě a vzdělávání. SVU sdružuje nejen zájemce o vytvoření mezinárodní komunity, ale i instituce s podobným zaměřením.

SVU byla založena ve Washingtonu DC v roce 1958 původně jako součást Československé národní rady americké (ČSNRA s ústředím v Chicagu), na bázi tzv. místní odbočky ČSNRA v DC, a to z iniciativy JUDr. Jaroslava Němce a za významné podpory Vlasty Vrázové, předsedkyně ČSNRA.

Jaroslav Němec byl prvním generálním sekretářem SVU a zajistil si podporu pro tento projekt mezi umělci a spisovateli, včetně Jarmily Novotné, Rafaela Kubelíka, Rudolfa Firkušného, Ladislava Radimského a dalších, zatímco mezi politiky získal podporu od Ladislava Feierabenda, Juraje Slávika, Jozefa Lettricha, Arnošta Heidricha, Štefana Osuského. Mezi zakládajícími osobnostmi SVU byli také Josef Hašek (otec Elišky Haškové Coolidge) a František Schwarzenberg.

Tajná situační zpráva komunistické rozvědky z roku 1966 (odtajněná v r. 2017) vyhodnotila SVU jako druhou největší hrozbu režimu po Rádiu Svobodná Evropa.

SVU vydává nepřetržitě od roku 1959 zpravodaj ZPRÁVY SVU, původně v češtině, později v angličtině s názvem SVU NEWS / ZPRÁVY. Jeho prvním redaktorem byl Ivan Herben. Dlouholetý sponzor SVU Georges Eichler zahájil ve druhé polovině roku 2017 transformaci tohoto zpravodaje na časopis.

SVU je od svého založení známá pro organizování seminářů a přednášek, od roku 1962 pak větších kongresů a specializovaných konferencí, jejichž součástí jsou kulturní a společenské akce. V roce 2018 si SVU připomněla své 60. výročí světovým kongresem v Praze.

Organizace je striktně nepolitická a nezávislá, je financována z příspěvků fyzických osob. Veškerý provoz organizace zajišťují neplacení dobrovolníci.

Více informací o SVU viz stránka ústředí: www.svu2000.org