HEJ MISTŘE! 7. ledna 2015

Společnost pro vědu a umění

zve své členy i další zájemce
na koncertní provedení vánoční mše

Jakuba Jana Ryby

HEJ, MISTŘE

které se koná dne 7. ledna 2015 v 17.00 hodin
v chrámu sv. Vojtěcha
Praha 1, Pštrossova ul.

Vystoupí sbor GAUDIUM
pod vedením sbormistra ing. V. Součka
a sólisté

Vstupné dobrovolné
bude použito na opravu varhan
chrámu sv. Vojtěcha