Slavnostní koncert, 6. listopadu 2018

PRAŽSKÁ SKUPINA SPOLEČNOSTI PRO VĚDY A UMĚNÍ, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

SLAVNOSTNÍ KONCERT

pořádaný k výročí 100 let od vzniku Československé republiky
a
k příležitosti 60. výročí založení Společnosti pro vědy a umění

dne 6. listopadu 2018 ve 14.30 hodin
v modlitebně Českobratrské církve, Korunní 60, Praha 2

Úvodní slovo
Prof. PhDr. Alena Morávková,
předsedkyně Pražské skupiny Společnosti pro vědy a umění, z.s.

pozvánka v PDF zde

Na koncertu vystoupí
Lucie Hájková – soprán
Jan Morávek – baryton
Šárka Knížetová – klavírní spolupráce
Radoslav Kvapil – klavír
Ivan Štraus – housle

Vstupné dobrovolné
Účast prosíme potvrdit do 5. listopadu 2018
na e-mail: svobodova@kav.cas.cz

PROGRAM:

A. Dvořák: Humoresky op. 101
(es-moll, H-dur, As-dur, F-dur, a-moll, Ges-dur)
B. Martinů: Etudy a polky
(Polka in E, Etuda in a, Polka in A, Etuda in F)
Radoslav Kvapil – klavír

Antonín Dvořák: Výběr z Biblických písní, op. 99
1. Oblak a mrákota jest vůkol něho
2. Skrýše má a pavéza má Ty jsi
3. Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou
6. Slyš, ó Bože, volání mé
8. Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
9. Pozdvihuji očí svých k horám
10. Zpívejte Hospodinu píseň novou

Bohuslav Martinů: Ženitba (The Marriage) H. 341, scény z opery
překlad z anglického originálu E. Bezděková

Dialog Agafjy a Podkolesina ze scény 10
Scéna Agafjy č. 11
Scéna Podkolesina č. 12
Lucie Hájková – soprán
Jan Morávek – baryton
Šárka Knížetová – klavírní spolupráce

A. Dvořák: Sonatina op. 100
(Allegro risoluto, Larghetto,Molto vivace, Allegro)
Ivan Štraus – housle, Radoslav Kvapil – klavír