Prednáška Alžbety Kaiglovej 🗓

Milé dámy, vážení páni, kolegyne a kolegovia, priatelia,
dovoľujem si Vás pozvať na májové stretnutie našej SVU,

na ktorom nám

MVDr. Alžbeta Kaiglová, PhD.

(odborný asistent, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave)

prednesie prednášku na tému

Skúsenosti s laboratórnou praxou vo vidieckych medicínskych centrách v Keni

vo štvrtok dňa 31. 5. 2018 o 15,30 h.

v knižnici Centra experimentálnej medicíny SAV,
Ústavu normálnej a patologickej fyziológie,
Sienkiewiczova ul. č. 1, 813 71 Bratislava-Staré mesto

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri kávičke a peknom slove

Za výbor SVU Bratislava
RNDr. Eva Hanušovská, CSc.