Príbehy umenia – Slavín 🗓

Milé dámy, vážení páni, kolegyne a kolegovia, priatelia,
dovoľujem si Vás pozvať na aprílové stretnutie našej SVU,

na ktorom nám

Ing.arch. Klement Trizuljak

Premietne dokumentárny film z archívu Slovenskej národnej galérie o svojom otcovi sochárovi Alexandrovi Trizuljakovi

“Príbehy umenia – Slavín”
s krátkym komentárom a ukážkou majstrovho sochárskeho diela v ateliéri.

vo štvrtok dňa 19. 4. 2018 o 16,00 h.
Ateliér Trizuljak, Piešťanská 3/A (pri Pionierskej ulici)

15.30 odchod mikrobusu!!!
spred Centra experimentálnej medicíny SAV,
Ústavu normálnej a patologickej fyziológie,
Sienkiewiczova ul. č. 1, 813 71 Bratislava-Staré mesto

Tešíme sa na stretnutie s Vami

Za výbor SVU Bratislava
RNDr. Eva Hanušovská, CSc.
(0903942035, potvrdenie dopravy mikrobusom)