BENEFIČNÝ VIANOČNÝ KONCERT 2019 🗓

Akcie 2019

Spoločnosť pre vedy a umenia – Bratislavská skupina (SVU-BA)

BENEFIČNÝ VIANOČNÝ KONCERT
pre resocializačnú komunitu RESOTY Antona Srholca

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
sobota, 30.11.2019, 17:00 hod.

V pestrom programe klasickej hudby zahrajú na rôzne hudobné nástroje a spevom nás obohatia talentované deti, študenti a mladí umelci zo Slovenska.

Dobrovoľné vstupné je darom pre RESOTY

Tešíme sa na vašu účasť a spoločnú spomienku na pátra Antona Srholca zakladateľa „útulku pre bezdomovcov“ Resoty.
za SVU Bratislava: Eva Hanušovská
za Resoty: Marta Bariak Košíková a Rita Carberry