Spomienka na Vida Horňáka 🗓

Akcie 2019

Milé dámy, vážení páni, kolegyne a kolegovia, priatelia,
dovoľujem si Vás pozvať na aprílové stretnutie našej SVU,

na ktorom si slovom i obrazom pripomenieme

filmového a televízneho režiséra
VIDA HORŇÁKA

dlhoročného člena výboru SVU Bratislava,
ktorý 30.12.2018 odišiel do „umeleckého neba“

vo štvrtok dňa 25.4.2019 o 16:00 h.

v knižnici Centra experimentálnej medicíny SAV,
Ústavu normálnej a patologickej fyziológie,
Sienkiewiczova ul. č. 1, 813 71 Bratislava-Staré mesto

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri kávičke a peknom slove

Za výbor SVU Bratislava
RNDr. Eva Hanušovská, CSc.