Anton Uherík: Zrnká poznania 🗓

Akcie 2019

Milé dámy, vážení páni, kolegyne a kolegovia, priatelia,
dovoľujem si Vás pozvať na na novembrové stretnutie, na ktorom

Prof. h. c. PhDr. Anton Uherík, DrSc.

predstaví svoju novú knihu
Zrnká poznania,


v ktorej sa hovorí nielen o význame vedy a umenia pre poznanie, ale aj o človeku, ako tvorcovi ľudskej kultúry a civilizácie.

vo štvrtok dňa 28. 11. 2019 o 16:30 h.

v knižnici Centra experimentálnej medicíny SAV,
Ústavu normálnej a patologickej fyziológie,
Sienkiewiczova ul. č. 1, 813 71 Bratislava-Staré mesto

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri kávičke a peknom slove

Za výbor SVU Bratislava
RNDr. Eva Hanušovská, CSc.