Prezidentské voľby v SR 🗓

Akcie 2019

Milé dámy, vážení páni, kolegyne a kolegovia, priatelia,
dovoľujem si Vás pozvať na februárové stretnutie našej SVU,

na ktorom

PhDr. Matúš Štefanovič, politológ

nás pred prezidentskými voľbami v SR obohatí svojim príspevkom

Hlavní prezidentskí kandidáti,
ich hodnoty a perspektívy

nasledovať bude živá diskusia

vo štvrtok dňa 28.2.2019 o 16:30 h.

v knižnici Centra experimentálnej medicíny SAV,
Ústavu normálnej a patologickej fyziológie,
Sienkiewiczova ul. č. 1, 813 71 Bratislava-Staré mesto

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri kávičke a peknom slove

Za výbor SVU Bratislava
RNDr. Eva Hanušovská, CSc.