BENEFIČNÝ VIANOČNÝ KONCERT 2018 🗓

Akcie 2018

Spoločnosť pre vedy a umenia – Bratislavská skupina (SVU-BA)
v spolupráci s ubytovňou pre bezdomovcov RESOTY o. Antona Srholca a VŠSVA, Bratislava

BENEFIČNÝ VIANOČNÝ KONCERT

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
sobota, 15.12.2018, 17:00 hod.

PROGRAM
1/ Johann Sebastian Bach: Prelúdium C dur BWV 846
Petra Slaninová
ped. Mária Slaninová
ZUŠ Jozefa Kresánka

2/ Fryderyk Seitz: Koncert G dur (2. a 3. časť)
Mariia Dubrovska – husle
Iveta Majláthová – klavír
ped. Jana Spálová
ZUŠ Jozefa Kresánka

3/ Adam Hudec – Medvedí valčík
Adam Pokluda – tuba
polka pre tubu Martin Breznický – klavír
pedagóg Ľubomír Horák
ZUŠ Istrijská

4/ Claude Debussy: Claire de Lune
Zuzana Tináková – klavír
ped. Martin Košťál
ZUŠ Štefana Baláža
Nová Dubnica

5/ Ole Schmidt: Toccata č. 2 Michal Ochodnický

6/ Georg Friedrich Händel: ária Ombra mai fu z opery Xerxes
Terézia Kružliaková – spev
Daniel Buranovský – klavír

7/ Franz Liszt: Petrarcov sonet č. 104
Daniel Buranovský – klavír

8/ Eugène Bozza: Récit, Sicilienne et Rondo
Viktor Sabol – fagot
Alena Hučková – klavír
ped. Josef Rotter
Konzervatórium, Bratislava
člen Slovenského mládežníckeho orchestra

9/ Adolf Adam: O Holy Night
Miloslav Hoshek – spev
Zuzana Zamborská – klavír

10/ Maurice Ravel: Tzigane
Lucia Harvanová – husle
Daniel Buranovský – klavír

11/ Gaetano Donizetti: ária Leonory z opery La Favorita
Terézia Kružliaková – spev
Daniel Buranovský – klavír

12/ Zmes vianočných melódií Tichá noc
Komorné zoskupenie Festivalového orchestra Bratislava
ZUŠ Istrijská
Vladimír Dianiška – umelecký vedúci

Tichá noc
Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky ticho spí, sní.
Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť,
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu.
Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam;
bije záchranná hodina nám
v Tvojom zrodení Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn.

Dramaturgia: Mária Slaninová
Programom sprevádza: Mária Slaninová

RESOTY, sr. Rita Carberry, VŠSVA, prof. Michal Oláh, PhD,
SVÚ Bratislava, RNDr. Eva Hanušovská, CSc.