Výbor skupiny

Výbor skupiny SVU-Bratislava 2018

Predsedníčka:

Eva Hanušovská

Členovia:

Peter Bališ

Ima Dovinová

Katarína Horváthová

Zlatica Plašienková

Valéria Regecová

PhDr. Anton Uherík

 

Čestná predsedníčka:

Milada Tkáčová