StB a čs.exil v USA 1948-1989

Tomáš Grulich
předseda stálé komise Senátu PČR pro Čechy žijící v zahraničí

Pondělí 5.5.v 18:30hod.
Bohemian National Hall, 321 E 73 St., kino
New York City

Ve spolupáci s generálním konzulátem České republiky v New Yorku
Tomáš Grulich je absolventem historie a etnologie na FF Univerzity Karlovy. Pracoval jako kastelán v zámku Klášterec nad Ohří, etnograf v muzeu v Teplicích a působil také v Národním muzeu. Vyučuje na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 2006 je senátorem. Zabývá se hlavně otázkami migrace, mezinárodních vztahů a historie; na tato témata napsal i několik knih, např. Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika ( 2014); Potlačování dopadu zahraničního odboje v Československu prostřednictvím bezpečnostních složek ( 2010); Porovnání zákonů a přístupů k národním diasporám v různých zemích (2010); Krajané a Česká republika (2009); Domácí postoje k zahraničním Čechům v novodobých dějinách 1918 – 2008 (2009); Dějiny zemí koruny české. II., kapitoly po roce 1945 (1992) .
Book Tomáš Grulich