Tisková zpráva, 18.10.2018

Ořechov, 18.10.2018

V sobotu 20. října 2018 bude v Ořechově u Uherského Hradiště slavnostně odhalen památník JUDr. Jaroslava Němce (1910-1992), ořechovského rodáka a významného československého patriota oceněného prezidentem republiky Medailí Za zásluhy I. stupně (in memoriam 1998).

Památník byl postaven péčí obce Ořechov s podporou Zlínského kraje, ve spolupráci s ústředím mezinárodní neziskové organizace Czechoslovak Society of Arts and Sciences (Společnost pro vědy a umění /SVU/), jejímž zakladatelem a prvním generálním sekretářem byl JUDr. Jaroslav Němec. Autorem památníku je akademický sochař Ondřej Oliva z Velehradu.

JUDr. Němec byl členem krajského velení odbojové organizace Obrana národa, důstojníkem Československé exilové armády, vojenským soudcem i vrchním polním prokurátorem. V únoru 1948 byla do jeho osobního spisu zapsána poznámka k propuštění ze státních služeb: „Nepřítel Sovětského svazu!“ V exilu pak působil jako knihovník Národní lékařské knihovny USA ve Washingtonu DC.

Němec byl vášnivým houslistou, primášem Slováckého krúžku v Brně (1933) i v Uherském Hradišti (1939). Slovácký krúžek založil v exilové armádě v Anglii spolu s Antonínem Bartošem ze skupiny Clay a dalšími přáteli ze Slovácka. Němcovu lásku k rodnému Slovácku odráží jeho dlouholeté studium historických materiálů o dějinách obce Ořechov a jejího okolí, na jehož základě vydal čtyřsvazkové dílo zachycující místopisnou historii od roku 1131.

JUDr. Jaroslav Němec stál u zrodu washingtonské pobočky Československé národní rady americké (1956). S její podporou zakládal SVU jako nepolitickou organizaci, jejíž vznik byl veřejně vyhlášen v říjnu 1958. SVU po šest desetiletí propaguje tvůrčí úspěchy českých a slovenských vzdělanců, umělců a vědců. SVU vydává čtvrtletní zpravodaj a další publikace, organizuje mezinárodní konference a vytváří celosvětovou komunitu přátel České a Slovenské republiky a příznivců českého a slovenského myšlení a umění.

V nedávno odtajněné situační zprávě komunistické rozvědky z roku 1966 byla SVU označena za obávaného „nepřítele“, a to v pořadí nebezpečnosti hned na druhém místě za Rádiem Svobodná Evropa. V současné době je hlavním cílem SVU spojovat Čechy a Slováky ve světě a propagovat výsledky jejich práce v mezinárodním měřítku.

Slavnost začíná v sobotu ve 14:00 v parku před obecním úřadem (Ořechov 105, 687 37).
Kontakt: 572 593 720.
Sbírka souvisejících dokumentů online: www.svu2000.org/jaroslav-nemec-memorial